18001

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
İş kazası ve meslek hastalığını en aza indirmek, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmek isteyen işyeri için karşılanması gereken şartları içerir. Risklerin azalması ve performansın artırılmasına odaklanır. Bu konuda yapılan belgelendirilme, çalışanlarınıza, müşterilerinize ve topluma karşı sorumluluklarınızı yerine getirmek için sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirdiğinizi kanıtlamaktadır.
Hangi tür veya büyüklükte olursa olsun artık kuruluşlar, iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemini kurmak durumundalar. Bu sistem birçok ülkede yasal zorunluluk halini almakta ve bu eğilim giderek yaygınlaşmaktadır ve bu sistem kuruluşun performansını geliştirmek ve verimliliğini artırmak açısından da önemli katkılar sağlamaktadır.
Genel olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni uygulayan kurumlar:
• İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini belirlemiş ve bu riskleri gerekli önlemlerle asgari seviyeye indirmiş,
• İlgili mevzuat, yasa ve kanunların gerekliliklerini yerine getirmiş,
• İş Sağlığı ve Güvenliği'ne yönelik hedefler belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için yönetim programları geliştirmiş,
• Gerekli eğitimleri uygun kişilere sağlamış,
• Acil durumlara (kazalar, vb.) yönelik gerekli hazırlıkları yapmış,
• İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin performansını denetimlerle izleyen,
• İzleme sonuçlarına bağlı olarak gerektiğinde iyileştirme faaliyetlerini başlatan,
• İş Sağlığı ve Güvenliği'ne yönelik çalışmalarını dökümante eden ve sonuçlarını kayıt altına alan kurumlardır.
İyi bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin varlığı, iş yeri kaynaklarınızın en verimli şekilde kullanıldığından emin olmanızı sağlar.Diğer avantajları ise şunlardır:
• İş yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çabalarda artış
• İş kazaları ve meslek hastalıkları sayısında azalma
• Daha düşük sigorta primi
• Çalışanlarda motivasyon
• ISO 9001:2000 veya ISO 14001 yönetim sistemlerine kolay ve hızlı uyum

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İş kazası ve meslek hastalığını en aza indirmek, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmek isteyen işyeri için karşılanması gereken şartları içerir. Risklerin azalması ve performansın artırılmasına odaklanır. Bu konuda yapılan belgelendirilme, çalışanlarınıza, müşterilerinize ve topluma karşı sorumluluklarınızı yerine getirmek için sağlık ve güvenlik risklerini en aza indirdiğinizi kanıtlamaktadır.Hangi tür veya büyüklükte olursa olsun artık kuruluşlar, iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemini kurmak durumundalar. Bu sistem birçok ülkede yasal zorunluluk halini almakta ve bu eğilim giderek yaygınlaşmaktadır ve bu sistem kuruluşun performansını geliştirmek ve verimliliğini artırmak açısından da önemli katkılar sağlamaktadır. 

Genel olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni uygulayan kurumlar:

• İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini belirlemiş ve bu riskleri gerekli önlemlerle asgari seviyeye indirmiş,

• İlgili mevzuat, yasa ve kanunların gerekliliklerini yerine getirmiş,

• İş Sağlığı ve Güvenliği'ne yönelik hedefler belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için yönetim programları geliştirmiş,

• Gerekli eğitimleri uygun kişilere sağlamış,

• Acil durumlara (kazalar, vb.) yönelik gerekli hazırlıkları yapmış,

• İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin performansını denetimlerle izleyen,

• İzleme sonuçlarına bağlı olarak gerektiğinde iyileştirme faaliyetlerini başlatan,

• İş Sağlığı ve Güvenliği'ne yönelik çalışmalarını dökümante eden ve sonuçlarını kayıt altına alan kurumlardır. 

İyi bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin varlığı, iş yeri kaynaklarınızın en verimli şekilde kullanıldığından emin olmanızı sağlar.Diğer avantajları ise şunlardır: 

• İş yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çabalarda artış

• İş kazaları ve meslek hastalıkları sayısında azalma

• Daha düşük sigorta primi

• Çalışanlarda motivasyon

• ISO 9001:2008 veya ISO 14001 yönetim sistemlerine kolay ve hızlı uyum