ISO 9001

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Günümüzde çoğu firma giderek kalite belgelerinin potansiyel müşteriler üzerinde bıraktığı imajın farkına varmaya başlamıştır. Etkili bir ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi müşteri memnuniyetini ve is verimliliğini arttırarak bir yandan maliyette kayda değer azalmalar sağlarken öte yandan Şirket imajını pozitif yönde geliştirmektedir
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterisinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kalite güvencesi altına alan, tüm bu süreçlerin sürekli olması gerekliliğini ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir standarttır.
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Standardı; tüm kuruluşlara, tipine, büyüklüğüne ve ürün cinsine bakılmaksızın uygulayabilen etkin bir kalite yönetim sistemidir.
Şunu unutmamalıdır ki; yönetilen iş değil kaynaklardır. İnsan ve malzeme kaynaklarını firma amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin ve verimli kullanmanızi size sistemli ve kurumsal bir firma olmanın yolunu açacaktır.
Doğru kurulduğu ve uygulandığında ise;
• Tüm çalışanların işleri, yetki ve sorumlulukları belirlenmekte ve ortada sahipsiz iş kalmamaktadır.
• Herkes kendi işini yapmakta ve tanımlandığı şekilde birbirini desteklemektedir.
• Tüm süreçlerin ve faaliyetlerin bir plan ve program dahilinde sürekli olarak iyileştirilmesi sağlanmaktadır.
• Yönetim belirli mekanizmalarla, firma faaliyetlerini ve çalışanların performansını objektif verilerle ve rakamlara, gerçeklere dayalı olarak izlemekte ve gözden geçirmektedir.
• Tedarikçilerle daha yakın çalışılmaktadır.
• Müşteri algılamaları doğrudan ölçülmektedir.
• Fireler, atıklar azalmakta dolayısı ile maliyetlerde azalmalar olmaktadır.
• Ürün/hizmet uygun ortamda üretilmektedir.
• Tüm çalışanlar müşterinin öneminin bilincindedir.
• Tüm çalışanların nitelikleri planlı ve programlı bir biçimde yükseltilmektedir.
Sistemin Kuruluşa Faydaları;
• Gelişen rekabet gücü
• Entegre Yönetim Sistemleri
• Artan etkinlik ve verim
• Artan güvenilirlik
• Artan müşteri memnuniyeti
• Gereksiz harcamaların azaltılması sayesinde karlılıkta artış
• Uygunsuzluk ve temel hataların ortadan kaldırılması

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Günümüzde çoğu firma giderek kalite belgelerinin potansiyel müşteriler üzerinde bıraktığı imajın farkına varmaya başlamıştır. Etkili bir ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi müşteri memnuniyetini ve is verimliliğini arttırarak bir yandan maliyette kayda değer azalmalar sağlarken öte yandan şirket imajını pozitif yönde geliştirmektedir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterisinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kalite güvencesi altına alan, tüm bu süreçlerin sürekli olması gerekliliğini ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir standarttır. 
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standardı; tüm kuruluşlara, tipine, büyüklüğüne ve ürün cinsine bakılmaksızın uygulayabilen etkin bir kalite yönetim sistemidir.


Şunu unutmamalıdır ki; yönetilen iş değil kaynaklardır. İnsan ve malzeme kaynaklarını firma amaç ve hedefleri doğrultusunda etkin ve verimli kullanmanızi size sistemli ve kurumsal bir firma olmanın yolunu açacaktır.


Doğru Kurulduğu ve Uygulandığında ise;

• Tüm çalışanların işleri, yetki ve sorumlulukları belirlenmekte ve ortada sahipsiz iş kalmamaktadır.

• Herkes kendi işini yapmakta ve tanımlandığı şekilde birbirini desteklemektedir.

• Tüm süreçlerin ve faaliyetlerin bir plan ve program dahilinde sürekli olarak iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

• Yönetim belirli mekanizmalarla, firma faaliyetlerini ve çalışanların performansını objektif verilerle ve rakamlara, gerçeklere dayalı olarak izlemekte ve gözden geçirmektedir.

• Tedarikçilerle daha yakın çalışılmaktadır.• Müşteri algılamaları doğrudan ölçülmektedir.

• Fireler, atıklar azalmakta dolayısı ile maliyetlerde azalmalar olmaktadır.

• Ürün/hizmet uygun ortamda üretilmektedir.

• Tüm çalışanlar müşterinin öneminin bilincindedir.

• Tüm çalışanların nitelikleri planlı ve programlı bir biçimde yükseltilmektedir.


Sistemin Kuruluşa Faydaları;

• Gelişen rekabet gücü

• Entegre Yönetim Sistemleri

• Artan etkinlik ve verim

• Artan güvenilirlik

• Artan müşteri memnuniyeti

• Gereksiz harcamaların azaltılması sayesinde karlılıkta artış

• Uygunsuzluk ve temel hataların ortadan kaldırılması