ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; bir kuruluşun önemli ve öncelikli olarak tanımlanan çevresel etkilerinin kontrol altına alınması, azaltılması ve tamamen ortadan kaldırılması için belirlediği çevre ve hedeflerine sistematik bir biçimde ulaşma çabasıdır ve kuruluşların faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır.
Çevre Yönetimi Sistemi, çevreyi ve kaynaklarını tahrip etmeyen gelişmiş teknolojilerin kullanılmasını teşvik eder, tüketiciyi bu yönde bilinçli ve duyarlı hale getirir, çevreye zararlı ürünlerin ve hammaddelerin yerine ürünün ömrü boyunca çevreye etkilerini değerlendirerek zararlı olanların elenmesini sağlar.Verimli işlemler, temiz teknolojiler, daha az atık, daha yaratıcı hizmetler, kısaca sosyal ve ekonomik açıdan ciddi kazançlar sağlar.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Avantajları
• Çevre boyutları ile etkilerinin belirlenmesi ve kontrolünün geliştirilmesi
• Çevresel performansın arttırılması (hedeflerle yönetim)
• Çevre yasalarına uyumun sağlanması
• Maliyetlerden tasarrufun sağlanması
• Firma saygınlığının ve Pazar payının artması, rekabet gücünün artması
• Verimliliğin geliştirilmesi
• Kredi, vergi avantajları

14001ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; bir kuruluşun önemli ve öncelikli olarak tanımlanan çevresel etkilerinin kontrol altına alınması, azaltılması ve tamamen ortadan kaldırılması için belirlediği çevre ve hedeflerine sistematik bir biçimde ulaşma çabasıdır ve kuruluşların faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır.Çevre Yönetimi Sistemi, çevreyi ve kaynaklarını tahrip etmeyen gelişmiş teknolojilerin kullanılmasını teşvik eder, tüketiciyi bu yönde bilinçli ve duyarlı hale getirir, çevreye zararlı ürünlerin ve hammaddelerin yerine ürünün ömrü boyunca çevreye etkilerini değerlendirerek zararlı olanların elenmesini sağlar.Verimli işlemler, temiz teknolojiler, daha az atık, daha yaratıcı hizmetler, kısaca sosyal ve ekonomik açıdan ciddi kazançlar sağlar.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Avantajları


• Çevre boyutları ile etkilerinin belirlenmesi ve kontrolünün geliştirilmesi

• Çevresel performansın arttırılması (hedeflerle yönetim)

• Çevre yasalarına uyumun sağlanması

• Maliyetlerden tasarrufun sağlanması

• Firma saygınlığının ve Pazar payının artması, rekabet gücünün artması

• Verimliliğin geliştirilmesi

• Kredi, vergi avantajları