BRC NEDİR ?

BRC Global Standard-Food’ un ilk baskısı, iki yıllık geliştirme sürecinden sonra, Ekim 1998’ de yayımlanmıştır.

BRC Global Standard-Food’ un gelişiminin arkasındaki mantık, Perakendecilik teknik çalışanları, pek çok senedir UK Gıda Güvenliği Yasası-1990 koşulları altındaki gerekli şartları karşılayacak noktaları tanıtmak doğrultusunda, tedarikçilerinin gıda güvenlik sistemlerini izlemiştir.

BRC Global Standard-Food’ un gelişiminin arkasındaki mantık, perakendecilerin kendi teknik denetimlerini ve yine İngiltere’deki perakendeciler için gıda ürünleri sağlayan tedarikçilerin denetlendiği diğer 3. taraf denetim kuruluşlarının yürüttüğü denetimleri elemine ederek tek bir denetimde birleştirmektir.

Standardın 3. maddesinin şartları, üçüncü şahısların EN45011 akreditasyonunu kazanabileceği yönünde değişmiştir ama hala yetkinliği ve değerlendirme şartlarının uygulandığı etkinlik alanları korunmaktadır.

BRC; 1996’ dan beri, uygunluk kontrolü ile ilgili olarak, United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ile çalışmıştır.
Proseste açıklık ve şeffaflık sağlamak için önemli çaba harcanmış ve sistemin güvenilirliğini ve sağlamlığını ölçmek için, çıkar ortaklığı olan kişilerle (paydaşlar) birlikte çok sıkı çalışılmıştır.

BRC’NİN AMACI

Global Standard – Food’ un amacı bir imalatçı organizasyonu içinde yer alan İngiliz Perakendecilerine ürün sağlamak için gerekli Gıda Güvenlik ve Kalite kriterlerini açıklamaktır. Biçim ve içerik açısından Standart, tedarikçilerin temel dayanak noktaları, çalışma sistemleri ve yetkili üçüncü tarafın prosedürleri hakkında fikir verebilecek şekilde tasarlanmıştır, böylece gıda güvenlik kriterleri ve takip prosedürlerinin standardizasyonu sağlanmıştır.

BRC – Küresel Gıda Standardı sertifikasyonu sahibi olmayı isteyen firmalar aşağıdaki kazançları sağlayacaklardır:
• Tedarikçi taleplerine uygunluk
• Gıda Güvenliğinin İngiliz tedarikçileri tarafından kabulü
• Tedarikçi denetim sayısında azalma
• Ürün güvenlik ve kalitesinde gelişim
• Şirket değerlendirme sonuçlarının savunulmasında önemli bir bölümü oluşturur
• Verimli çalışmada gelişim ve rekabetçi pazar yapılanması