TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMI 


IPARD NEDİR? 
Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Avrupa Birliği (AB)tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedefleyen işletmeleri AB standartlarına yükseltmeyi amaçlayan, bütçesi AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen bir programdır.

DESTEKLENEN İLLERDESTEKLENEN SEKTÖRLER VE HİBE MİKTARLARI

1. Süt Üreten Tarımsal İşletmeler:
Yatırım Miktarı:
En az:15.000 Avro
En fazla:1.000.000 Avro
Hibe Oranı:
%60-%70

2. Et Üreten Tarımsal İşletmeler:
2.1.Kırmızı Et Üreten
İşletmeler
Yatırım Miktarı:
En az: 20.000 Avro
En fazla: 1.000.000 Avro
Hibe Oranı:
%60-%70 


2.2.Kanatlı Eti Üreten İşletmeler
Yatırım Miktarı:
En az: 15.000 Avro
En fazla: 500.000 Avro
Hibe Oranı:
%60-%70


3. Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması:
Yatırım Miktarı:
En az: 50.000 Avro
En fazla: 3.000.000 Avro
Hibe Oranı:%50

4. Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması:
Yatırım Miktarı:
En az: 30.000 Avro
En fazla: 3.000.000 Avro
Hibe Oranı:%50


5. Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması:
Yatırım Miktarı:
En az: 50.000 Avro
En fazla: 1.250.000 Avro
Hibe Oranı:%50

6. Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması:
Yatırım Miktarı:
En az: 50.000 Avro
En fazla: 1.500.000 Avro
Hibe Oranı:%50

7. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi:
(Arıcılık, Bal Üretimi, Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği)
Yatırım Miktarı:
En az: 5.000 Avro
En fazla: 500.000 Avro
Hibe Oranı:%50

8. Yerel Ürünler ve Mikro
İşletmelerin Geliştirilmesi:
Yatırım Miktarı:
En az: 10.000 Avro
En fazla: 500.000 Avro
Hibe Oranı:%65

9. Kırsal Turizm:
Yatırım Miktarı:
En az: 15.000 Avro
En fazla: 500.000 Avro
Hibe Oranı:%65

10. Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi:
Yatırım Miktarı:
En az: 15.000 Avro
En fazla: 500.000 Avro
Hibe Oranı:%65