VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
AMAÇ
Katılımcılara, İşletmelerde, kaliteyi üreterek daha verimli çalışmayı sağlamak için gerekli teknik ve yöntemlerin kazandırılması
İÇERİK
• Verimlilik Nedir, Ne Değildir?
• Günümüzde Verimlilik Anlayışında Yaşanan Değişim
• Verimlilik Ölçümünde Kullanılan Sayısal Göstergeler
• Verimliliğe Süreç Odaklı Yaklaşım
• İşletmelerde Verimliliği Olumsuz Etkileyen Kayıplar (İşgücü Makine, Malzeme ve Sermaye Açısından)
• Verimlilik Artırma Teknikleri ve Uygulama Alanları
• Birim Zamanlardan Hareketle Beklenen Kapasitenin Belirlenmesi
• Beklenen Kapasite ve Gerçekleşen Kapasite Arasındaki Sapmalar, Nedenleri ve Çözümleri
• Optimum Çalışan Sayılarının Belirlenmesi
• Kaynakların Verimli Kullanımına İlişkin Uygulamalar
KİMLER KATILMALI
İşletmelerde her kademede görev yapan yönetici, yönetici adayları ve çalışanlar.

VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİAMAÇKatılımcılara, İşletmelerde, kaliteyi üreterek daha verimli çalışmayı sağlamak için gerekli teknik ve yöntemlerin kazandırılmasıİÇERİK• Verimlilik Nedir, Ne Değildir? • Günümüzde Verimlilik Anlayışında Yaşanan Değişim• Verimlilik Ölçümünde Kullanılan Sayısal Göstergeler• Verimliliğe Süreç Odaklı Yaklaşım• İşletmelerde Verimliliği Olumsuz Etkileyen Kayıplar (İşgücü Makine, Malzeme ve Sermaye Açısından)• Verimlilik Artırma Teknikleri ve Uygulama Alanları• Birim Zamanlardan Hareketle Beklenen Kapasitenin Belirlenmesi• Beklenen Kapasite ve Gerçekleşen Kapasite Arasındaki Sapmalar, Nedenleri ve Çözümleri• Optimum Çalışan Sayılarının Belirlenmesi• Kaynakların Verimli Kullanımına İlişkin Uygulamalar
KİMLER KATILMALI İşletmelerde her kademede görev yapan yönetici, yönetici adayları ve çalışanlar.