TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
AMAÇ
Hızlı değişim ve yoğun rekabet ortamında başarılı olmak ve sürekli gelişerek iyileşmek için;
• Konunun kuruluşun tüm fonksiyon ve kademelerinde ele alınması gerektiğini göstermek,
• Başarıları kanıtlanmış ve uygulanabilir bir araç olan TKY felsefesini ve temel ilkelerini tanıtmak,
• Başarının oluşumuna katkıda bulunan ve ondan yarar sağlayanların katılımının ve memnun edilmelerinin şart olduğunu göz önüne sermek,
• Gerçekleştirilmesi gereken değişimin kriterler ve yöntemlerini sergilemek.
PROGRAM İÇERİĞİ
• Kalite nedir, nasıl sağlanır
• Başarımıza katkıda bulunan ve ondan yararlananlar (Paydaşlarımız)
• İyi, daha iyi, en iyi ve mükemmellik yolunda olmak
• Toplam Kalite Yönetimi felsefesi (Bir yaşam biçimi olarak TKY)
• Toplam Kalite Yönetiminin temel ilkeleri
• Toplam Kalite uygulamaları çalışma sistematiği
• TKY uygulamaları için somut yöntemler
• Liderlik ve liderlerden beklenen aksiyonlar
• Politika ve Stratejilerin belirlenmesi ve yayılımı
• İnsan Kaynaklarının Yönetimi, (İşe Alma, Kariyer Geliştirme, Eğitim, Performans Değerlendirme, Kuruluş İle Çalışanlar Arası İletişim, Çalışanların Katılımı, Öneri Sistemleri, Takdir Ve Tanıma)
• Bilgi, Teknoloji, Donanım, Finansman Yönetimi
• İşbirliklerinin Yönetimi
• Süreç Yönetimi (Belirleme, Tanımlama, İyileştirme)
• Ürün Tasarımı, Ürün Geliştirme, Ürün ve Hizmet Üretme
• İş sonuçlarının ölçümü
• Temel iş sonuçlarının, müşteriler, çalışanlar, toplumla ilgili sonuçların ölçümü
• Başarının kanıtlanması
• Kalite ödülleri

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ
AMAÇHızlı değişim ve yoğun rekabet ortamında başarılı olmak ve sürekli gelişerek iyileşmek için; • Konunun kuruluşun tüm fonksiyon ve kademelerinde ele alınması gerektiğini göstermek, • Başarıları kanıtlanmış ve uygulanabilir bir araç olan TKY felsefesini ve temel ilkelerini tanıtmak, • Başarının oluşumuna katkıda bulunan ve ondan yarar sağlayanların katılımının ve memnun edilmelerinin şart olduğunu göz önüne sermek,• Gerçekleştirilmesi gereken değişimin kriterler ve yöntemlerini sergilemek.PROGRAM İÇERİĞİ
• Kalite nedir, nasıl sağlanır• Başarımıza katkıda bulunan ve ondan yararlananlar (Paydaşlarımız)• İyi, daha iyi, en iyi ve mükemmellik yolunda olmak• Toplam Kalite Yönetimi felsefesi (Bir yaşam biçimi olarak TKY)• Toplam Kalite Yönetiminin temel ilkeleri• Toplam Kalite uygulamaları çalışma sistematiği• TKY uygulamaları için somut yöntemler• Liderlik ve liderlerden beklenen aksiyonlar• Politika ve Stratejilerin belirlenmesi ve yayılımı• İnsan Kaynaklarının Yönetimi, (İşe Alma, Kariyer Geliştirme, Eğitim, Performans Değerlendirme, Kuruluş İle Çalışanlar Arası İletişim, Çalışanların Katılımı, Öneri Sistemleri, Takdir Ve Tanıma) • Bilgi, Teknoloji, Donanım, Finansman Yönetimi• İşbirliklerinin Yönetimi• Süreç Yönetimi (Belirleme, Tanımlama, İyileştirme)• Ürün Tasarımı, Ürün Geliştirme, Ürün ve Hizmet Üretme• İş sonuçlarının ölçümü• Temel iş sonuçlarının, müşteriler, çalışanlar, toplumla ilgili sonuçların ölçümü• Başarının kanıtlanması• Kalite ödülleri