ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
AMAÇ
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve Uygulama
Yöntemlerinin Gösterilmesi.
İÇERİK
• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin tanıtılması,
• ISO 22000’in Türkiye’deki ve Dünyadaki Gıda Piyasası’na etkileri,
• ISO 22000’in HACCP ve ISO 9001:2000 ile ilişkisi,
• ISO 22000 Standardının Temel Prensipleri
• ISO 22000 Standardının Maddelerinin Yorumlanması
• Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
• Yönetim Sorumluluğu (5.0)
• Kaynakların Yönetimi (6.0)
• Planlama ve Güvenilir Ürün Gerçekleştirme (7.0)
• Gıda Güvenliği Sistemlerinin Geliştirilmesi, Doğrulanması ve Geçerli Kılınması(8.0)
• Ürünün Tanımlanması, Amaçlanan Kullanım Şeklinin Belirlenmesi
• Akış Diyagramının ve Yerleşim Planının Oluşturulması
• Akış Diyagramının ve Yerleşim Planının Yerinde Doğrulaması
• Ön Gereksinim Programlarının belirlenmesi
• Operasyonel ön gereksinim progrramlarının belirlenmesi
• Tehlike Ve Risk Analizi
• Kritik Kontrol Noktalarının (CCP) belirlenmesi
• Her CCP İçin Kritik Limitlerin belirlenmesi ve İzleme Sisteminin Oluşturulması
• Düzeltici Faaliyetlerin Oluşturulması
• Doğrulama Prosedürlerinin( yöntem) Oluşturulması
• Dokümantasyon ve Kayıt Alma Sisteminin Oluşturulması
• Pratik Dokümantasyon Çalışması

ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİAMAÇISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve Uygulama Yöntemlerinin Gösterilmesi.


İÇERİK
• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin tanıtılması,• ISO 22000’in Türkiye’deki ve Dünyadaki Gıda Piyasası’na etkileri,• ISO 22000’in HACCP ve ISO 9001:2000 ile ilişkisi,• ISO 22000 Standardının Temel Prensipleri • ISO 22000 Standardının Maddelerinin Yorumlanması• Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri• Yönetim Sorumluluğu (5.0)• Kaynakların Yönetimi (6.0)• Planlama ve Güvenilir Ürün Gerçekleştirme (7.0)• Gıda Güvenliği Sistemlerinin Geliştirilmesi, Doğrulanması ve Geçerli Kılınması(8.0)• Ürünün Tanımlanması, Amaçlanan Kullanım Şeklinin Belirlenmesi• Akış Diyagramının ve Yerleşim Planının Oluşturulması• Akış Diyagramının ve Yerleşim Planının Yerinde Doğrulaması• Ön Gereksinim Programlarının belirlenmesi• Operasyonel ön gereksinim progrramlarının belirlenmesi• Tehlike Ve Risk Analizi• Kritik Kontrol Noktalarının (CCP) belirlenmesi• Her CCP İçin Kritik Limitlerin belirlenmesi ve İzleme Sisteminin Oluşturulması• Düzeltici Faaliyetlerin Oluşturulması• Doğrulama Prosedürlerinin( yöntem) Oluşturulması• Dokümantasyon ve Kayıt Alma Sisteminin Oluşturulması• Pratik Dokümantasyon Çalışması