2015 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI HİBE DESTEK PROGRAMLARI AÇIKLANDI
31.01.2015

 

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

 

REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

 

2015 yılı içinMERSİN, ADANA illerinde hibe programı açıklandı.

 

Son Başvuru Tarihi: 30 NİSAN 2015

 

Destek tutarları :Asgari: 75.000,00 – Azami:500.000,00 TL

 

Eş Finansman ve Destek Oranı:%50

 

  KİMLER BAŞVURABİLİR:

 

 • KOBİ tanımına uygun gerçek ve tüzel kişiler (250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40.000 Türk Lirasını aşmaması)

 • KOBİ(Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme)tanımına uygun olması sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna ya da yukarıda belirtilen KOBİ tanım kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması,

 • Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

 • Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve esnaf veya ticaret sicilinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

   

  Programın Amacı:

 

Bu mali destek programının amacı;KOBİ'lerin yüksek katma değerli ve yenilikçi üretim yapısının geliştirilerek bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

 

 

 

Proje Konuları

 

Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan mali destek programının amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda desteklenecek proje konuları aşağıda yer almaktadır:

 

ÖNCELİK 1:GIDA – İÇECEK, TEKSTİL – HAZIR GİYİM VE MOBİLYA İMALATI SEKTÖRLERİNDE;

 

Ürün geliştirme veya çeşitlendirme yoluyla yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin sağlanması

 

 • İşletmenin pazar payını genişletmeye ya da yeni pazarlara ulaşmaya yönelik olarak ürün gamına yeni ürün(ler) eklemesine yönelik projeler

 • Nanoteknoloji, biyoteknoloji gibi ileri teknolojilerin üretim süreçlerinde kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler

 • İnsan sağlığı ve çevreye dost yeni ürün üretimine yönelik projeler

 • Ürün geliştirme ve araştırmaya yönelik yeni laboratuvar, test merkezi kurulması veya geliştirilmesine yönelik projeler

 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi tescil belgeleri alınmış ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler

 • Organik ürünler ile tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi,paketlenmesi ve pazarlamasına yönelik projeler


  ÖNCELİK 2: KİMYA – PLASTİK VE MAKİNE – METAL İŞLERİ SEKTÖRLERİNDE;

  İşletmelerin ürün, süreç ve pazarlama yeniliği uygulama kapasitelerinin geliştirilmesi

 

 • Üretim süreçleriyle ilgili yeni bir yöntem veya teknoloji geliştirilmesine yönelik projeler

 • Enerji tüketimini önemli derecede azaltan yeni ürün üretimine yönelik projeler

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yerli ekipman ve teçhizat üretimine yönelik projeler

 • E-ticaret ve dijital pazarlama uygulamalarına yönelik projeler

 • Ürün imajı oluşturmaya ve köklü tasarım değişikliklerine yönelik projeler (reklam hariç)

   

  YATIRIMLARINIZ İLE İLGİLİ PROJE HAZIRLAYARAK HİBE ALMAK İSTİYORSANIZ DETAYLI BİLGİ VE PROJE DESTEK İÇİN BİZİ ARAYINIZ.

   

  Murat KORKMAZ- Elektronik Mühendisi                      Gökben GÖKBULUT KORKMAZ- Endüstri Yük.Müh.

   0532 586 98 50                                                                                0 532 656 94 79

  muratkorkmaz@asserdanismanlik.com C7AWeaEZePU5nTp8SY9N/PnlRuyHYBhKE63XvFk= 

 

Bu duyuru 31.1.2015 16:38:56 tarihinde yayınlanmıştır | Görüntülenme Sayısı: 940