DİYARBAKIR ŞANLIURFA KARACADAĞ KALKINMA AJANSI HİBE DESTEK PROGRAMI AÇIKLANDI
23.05.2011


2011 yılı Teklif Çağrısı ile DİYARBAKIR- ŞANLIURFA illerinde hibe çağrısı yayınlandı.
Son Başvuru Tarihi: 22 TEMMUZ 2011 /Saati:18:00 Toplam bütçe: 16.700.000 TL
KİMLER BAŞVURABİLİR:
Kar amacı güden; Özel işletmeler (mikro ve küçük işletmeler),Üretici Kooperatifleri,Üretici Birlikleri,Diğer gerçek ve tüzel kişiler.

a. Özel işletmelerin; 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Mikro veya Küçük İşletme tanımına uyan (50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 5.000.000,00 TL’yi aşmayan) imalat sanayi, tarıma dayalı sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren mikro veya küçük işletme olması. (Mikro veya Küçük İşletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte oy haklarının veya sermayesinin % 25’inden fazlasına Mikro veya Küçük İşletme sınıfı kapsamının dışındaki bir işletmenin sahip olmaması gerekir).
b. Başvuru tarihi itibariyle Ajansın faaliyet gösterdiği TRC2 Bölgesi’nde (Diyarbakır-Şanlıurfa) kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.
c. Bir yıldan uzun suredir faaliyet gösteren özel işletmeler için; başvuru tarihi itibariyle bir önceki mali yıl için bilanço/işletme hesap özeti sunabilir olması.
d. Özel işletmeler için; teklif çağrısı ilan tarihinden en az3 (üç) ay önce kurulmuş ve Ticaret Siciline tescil edilmiş olması.
a. Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vadesi dolmuş veya ödenmemiş hiçbir sosyal sigorta primi ve vergi borcunun olmayan işletmeler

PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ
1. İşletmelerin pazarlama, dışa açılma ve ihracat kapasitelerinin geliştirilerek dış pazar paylarının artırılması.
2. İşletmelerin fiziki ve beşeri kapasitelerinin geliştirilmesi.
3. Emek-yoğun iş kollarının (tekstil… vb) desteklenmesi.
4. İşletmelerde teknoloji kullanımının ve teknoloji transferinin artırılması, AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin
desteklenmesiyle rekabet güçlerinin artırılması.
5. Alternatif turizm olanaklarının değerlendirilerek turizmin çeşitlendirilmesi.

ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI
• Tarım ve sulama ekipmanları ile makinelerini üreten sanayi tesislerinin kurulması veya kapasitelerinin arttırılması.
• Et ve et ürünleri, sut ve sut ürünleri işleme tesislerinin kurulması veya mevcutların kapasitelerinin artırılması ve geliştirilmesi.
• İmalat sanayi sektöründeki işletmelerde modern üretim hatlarının kurularak üretimdeki katma değer ile istihdam ve verimliliğin artırılması.
• Üretim zincirinde eksik halkaların tamamlanması ve entegre üretim işletmelerinin kurulması.
• Konfeksiyon atölyesi kurulması veya mevcut konfeksiyon atölyelerinin üretim ve ihracat kapasitesinin artırılması.
• Elektrikli makine ve cihazların üretimi.
• Yenilenebilir enerji sektörü ile ilgili sistem ve ekipmanların üretimi.
• Orman ürünleri işleme ve mobilya üretimi.
• Yapı malzemeleri ve kimyasalları üretimi, mermer işleme, kimya ve plastik ürünlerin üretiminin artırılması icin kapasite oluşturulması veya mevcut kapasitenin geliştirilmesi.( Tuğla, bims ve parke taşı üretimi hariç )
• Mermer işleme ve yan sanayi makine ve ekipmanlarının üretimi.
• Metal eşya ve makine ile yan sanayi ürünlerinin üretimi.
• Matbaa ve dijital baskı alanındaki işletmelerin kapasitelerinin artırılması.
• Turistik işletmelerin hizmet kalitelerinin artırılması.
• Kültür ve inanç turizmi, eko-turizm, sağlık turizmi,doğa turizmi, kongre turizmi, termal turizm, kuş gözlemciliği,mağara turizmi, yamaç paraşütü, kayak, su sporları.

Yukarıda sayılan faaliyet türleri, başvuru sahiplerine örnek olmaları amacıyla sunulmuş olup, desteklenecek faaliyetler bu örneklerle sınırlı değildir. İçerik acısından mali destek programının öncelikleri kapsamında olup yukarıda sayılmayan faaliyet türleri için de başvuruda bulunulabilir.

DESTEKLERİN TUTARI
• Asgari tutar: 40.000 TL
• Azami tutar: 400.000 TL

YUKARIDAKİ ŞARTLARA UYGUNSANIZ VE YATIRIMLARINIZ İLE İLGİLİ PROJE HAZIRLAYARAK HİBE ALMAK İSTİYORSANIZ DETAYLI BİLGİ VE PROJE DESTEK İÇİN LÜTFEN BİZİ ARAYINIZ

Gökben GÖKBULUT KORKMAZ-Endüstri Yük.Müh.
0 532 656 94 79- 41e7KdEBl+5rHvZ39W3FSmxm/8qjQwx1Qn6gcM0=

Bu duyuru 23.5.2011 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır | Görüntülenme Sayısı: 1586