ANTALYA-ISPARTA-BURDUR BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI HİBE PROGRAMI AÇIKLANDI
23.02.2011

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI SANAYİ ve TURİZM SEKTÖRLERİNDE REKABETÇİLİGİNARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

(KAR AMACI GÜDEN KURUMLARA YÖNELİK)

2010 yılı Teklif Çağrısı ile ANTALYA, BURDUR, ISPARTA illerinde hibe çağrısı yayınlandı.

Son Başvuru Tarihi: 23 MART 2011Toplam bütçe: 10.000.000 TL

KİMLER BAŞVURABİLİR:

 1. a. 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOBİ tanımına uyması (Yıllık 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler),
 2. b. Başvuru sahibinin kar amacı güden özel işletme, kooperatif, birlik, teknopark, belediyelere bağlı kar amacı güden şirketler, diğer gerçek ve tüzel kişi (anonim şirketler, limited şirketler, şahıs şirketleri vb.) olması,
 3. c. Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
 4. d. Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olması,
 5. e. Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde (Antalya-Burdur-Isparta) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgelerde bulunması,

Programın Amaçları ve Öncelikleri

Bu mali destek programının amacı bölgenin ulusal ve uluslararası tanınırlığının sağlanması ve TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde üretilen mal ve hizmet gruplarının katma değerlerinin artırılması yoluyla bölgede faaliyet gösteren işletmelerin rekabetçiliklerinin geliştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda belirlenen öncelik alanları ise;

1. İşletmelerde Kurumsallaşmanın ve Rekabet Gücünün Artırılması

2. Bölgede Turizm Sezonunun 12 Aya Yayılması ve Alternatif Turizm Olanaklarının Değerlendirilmesi’dir.

ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI

Belirlenen öncelik alanları kapsamında aşağıda verilen sektör ve alanlarda sunulacak projeler öncelikli olarak tercih edilecektir.

Tıbbi ve aromatik bitki tarımına dayalı kozmetik ve ilaç sanayi

 • Yenilenebilir enerji
 • Orman ürünleri ve mobilya sanayi
 • Turizm
 • Mermercilik
 • Tarıma dayalı sanayi

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin%25’sinden az ve %50’sinden fazla olamaz.

DESTEKLERİN TUTARI

 • Asgari tutar: 40.000 TL
 • Azami tutar: 400.000 TL

YUKARIDAKİ ŞARTLARA UYGUNSANIZ VE YATIRIMLARINIZ İLE İLGİLİ PROJE HAZIRLAYARAK HİBE ALMAK İSTİYORSANIZ DETAYLI BİLGİ VE PROJE DESTEK İÇİN LÜTFEN BİZİ ARAYINIZ

Gökben GÖKBULUT KORKMAZ-Endüstri Yük.Müh.

0 532 656 94 79

Bu duyuru 23.2.2011 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır | Görüntülenme Sayısı: 1583