KAYSERİ-YOZGAT-SİVAS ORAN KALKINMA AJANSI HİBE PROJE YAZIMLARI
01.11.2010

KİMLER BAŞVURABİLİR:

 1. a.18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOBİ tanımına uyması (Yıllık 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler),
 2. b. Sermayesinin veya oy hakkının %25 den fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması şartını sağlayan işletmeler
 3. c.Başvuru sahibinin TR72 Düzey 2 bölgesinde (Kayseri,Sivas,Yozgat)  kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %50’sinden fazla olamaz.

DESTEKLERİN TUTARI

 • Asgari tutar: 40.000 TL
 • Azami tutar: 400.000 TL

ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI

Aşağıda belirtilen sektör ve faaliyetler değerlendirmelerde ilave puan alacaktır.

Öncelik 1.Bölge potansiyelleri doğrultusunda stratejik öneme sahip sektörlerde sürdürülebilir, katma değeri yüksek ve yenilikçi ürün üretiminin desteklenmesi

 • Sağlık k sektörü imalat sanayi
 • Gıda sektörü imalat sanayi
 • Enerji sektörü imalat sanayi
 • Savunma sektörü imalat sanayi
 • Organik ve teknik tekstil üretimi

Öncelik 2.Bölgedeki mevcut işletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesi

 • Gıda sektörü
 • Madencilik ve taşocakçılığı
 • Makine ve teçhizat üretimi
 • Metal ve metal ürünleri
 • Mobilyacılık ve ahşap ürünleri

Öncelik 3.Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması

 • Bitkisel üretimin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik tesislerin modernizasyonu
 • Hayvansal üretimin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik tesislerin modernizasyonu
 • Mevcut tarımsal depoların modernizasyonu
 • Tarımsal üretimde markalaşmanın sağlaması

 Öncelik 4.Bölgede  turizm altyapısının iyileştirilmesi

Kış turizmine yönelik tesislerin modernizasyonu ve kurumsal kapasitelerinin artırılması

Termal kaynakların kaplıca ve sağlık turizmine yönelik değerlendirilmesi

 YUKARIDAKİ ŞARTLARA UYGUNSANIZ VE YATIRIMLARINIZ İLE İLGİLİ PROJE HAZIRLAYARAK HİBE ALMAK İSTİYORSANIZ DETAYLI BİLGİ VE PROJE DESTEK İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Bu duyuru 1.11.2010 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır | Görüntülenme Sayısı: 1477