KOSGEB PROJE DESTEK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE PROJE HAZIRLAMA HİZMETİ
22.10.2010

KOBİ Proje Destek Programı


PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

  • İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,

  • KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,

  • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,

  • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.


PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

Program Süresi3 yıl

Proje Süresi6-24 ay(+12ay)

Destek Üst Limiti150.000 TL

Destek Oranı1.ve 2. Bölge için %50

 3.ve 4. Bölge için %60

 


DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

  • İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.


DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

  • Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
     

  • Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir

Bu duyuru 22.10.2010 00:00:00 tarihinde yayınlanmıştır | Görüntülenme Sayısı: 3106